Fortrydelsesformular

FORTRYDELSESFORMULAR

 

Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende.

Til:

Fannis Farver
Knudrisgade 16
8000 Århus C

E-mail: info@fannisfarver.dk

– Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med
min købsaftale om følgende varer (venligst skriv varenummer og varenavn):

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

– Bestilt den                       ______________________________________________________

– Ordrenummer                 ______________________________________________________

– Bestilt af (navn)              ______________________________________________________

– Bestillers adresse           ______________________________________________________

– Bestillers underskrift     ______________________________________________________